It looks like you're in United States

Doporučujeme nakupovat produkty SmoothSkin výhradně od schválených maloobchodních prodejců. Ti jsou uvedeni na stránkách produktů na našem webu nebo si jejich seznam můžete vyžádat od našich zákaznických služeb.

Bohužel existují webové stránky, které prodávají padělané produkty SmoothSkin. Vypadají legitimně a jejich účelem je přesvědčit spotřebitele, že se jedná o pravé produkty SmoothSkin, které často nabízejí za nižší cenu.

Vždy si u schváleného prodejce SmoothSkin ověřte, zda kupujete pravé produkty.  Ti jsou uvedeni na stránkách produktů na našem webu nebo si jejich seznam můžete vyžádat od našich zákaznických služeb.

Padělaná elektrická zařízení mohou být nebezpečná. Nemusela absolvovat přísné zkoušky jako ty, které musí splňovat pravé produkty SmoothSkin, aby odpovídaly našim vysokým bezpečnostním normám, tudíž mohou způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo poškození kůže. Kromě toho mohou mít také výrazně nižší výkon, takže nebudou ve smyslu redukce ochlupení účinné.

Kromě toho mohou spotřebitelé riskovat také krádež totožnosti nebo podvod, ke kterým může dojít na podvodných webových stránkách.

Vždy si u schváleného prodejce SmoothSkin ověřte, zda kupujete pravé produkty.  Ti jsou uvedeni na stránkách produktů na našem webu nebo si jejich seznam můžete vyžádat od našich zákaznických služeb. Naše záruka na produkt se vztahuje pouze na pravé produkty SmoothSkin. Záruku nelze vztáhnout na padělané nebo neoriginální zboží.

Tento problém bereme velmi vážně a veškerá oznámení a informace týkající se zboží SmoothSkin aktivně prošetřujeme ve spolupráci s policií, celní správou a týmy pro obchodní normy z celého světa. Bezpečnost našich zákazníků je pro nás prioritou.

Máte-li jakékoliv otázky, obraťte se na nás na adrese fake@smoothskinipl.com.

Ano. Bohužel, přestože vynakládáme maximální úsilí, abychom identifikovali a hlásili podvodné weby a produkty, i přesto existuje možnost, že se ve výsledcích vyhledávačů objeví.

Vždy si u schváleného prodejce SmoothSkin ověřte, zda kupujete pravé produkty.  Ti jsou uvedeni na stránkách produktů na našem webu nebo si jejich seznam můžete vyžádat od našich zákaznických služeb.

Ano, přestože někteří prodejci jsou praví, na sociálních médiích, obchodních a aukčních webech se nabízí i padělané zboží, které může být velmi obtížné poznat.

Doporučujeme, abyste si u schváleného prodejce SmoothSkin ověřili, zda kupujete pravé produkty.  Ti jsou uvedeni na stránkách produktů na našem webu nebo si jejich seznam můžete vyžádat od našich zákaznických služeb.

To je nám velice líto. Obraťte se na prodejce a žádejte vrácení peněz.

Zařízení nepoužívejte. Je možné, že zařízení nebylo klinicky hodnoceno z hlediska bezpečnosti nebo účinnosti. Společnost SmoothSkin neponese odpovědnost za nežádoucí účinky způsobené padělanými zařízeními.

Seznam autorizovaných maloobchodních prodejců ve vašem okolí najdete na stránkách produktu na místním webu nebo si jej můžete vyžádat od našich zákaznických služeb.

Chcete-li prodejce padělaného zařízení ohlásit, kontaktujte nás prosím na adrese fake@smoothskinipl.com. My se obratem obrátíme na příslušné subjekty, aby příslušný záznam prodejce ze seznamu odebrali.

Cyden Ltd © 2023