It looks like you're in United States

Vůbec ne. SmoothSkin Bare je vybaven výkonným ventilátorem pro zchlazení elektrických součástek, a někdy může potřebovat mírně zpomalit, aby ventilátor účinně plnil svou úlohu.

Vůně hoření během použití zařízení může naznačovat, že oblast ošetření nebyla řádně připravena k ošetření. Pokožka musí být čistá, suchá a zcela bez chloupků (oholena – chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků; pokud chloupky nejsou zcela odstraněny, může dojít k poškození přední části zařízení). Zůstanou-li viditelné chloupky nad povrchem kůže, mohou při ošetřování vaším SmoothSkin zařízením hořet. Pokud máte obavy, UKONČETE ošetřování a kontaktujte nás.

Opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a po každém použití se ujistěte, že skleněný filtr není poškozen. Hlava zařízení (růžová nebo zlatá část) se dá odstranit.  Další pomoc naleznete v uživatelské příručce.

Ne, k pokožce by nemělo být přikládáno žádné sklo. Skleněný filtr je zapuštěn do nitra zařízení.

To je naprosto normální, lampa je kvalitně sestrojena a prošla nejvyššími standardy kontroly kvality. Neovlivňuje to výstupní výkon.

Znamená to, že došlo k poruše zařízení. Přestaňte zařízení používat a kontaktujte linku pomoci.

Nepanikařte! Je to způsobeno zbytkovými chloupky, strništěm nebo nečistotami na povrchu pokožky a neovlivňuje to výkon zařízení žádným způsobem, je to čistě kosmetické.

V budoucnu je třeba se ujistit, že oblast, kterou chcete ošetřovat, máte bezprostředně před ošetřením oholenou a čistou. Pokud je vaše zařízení takhle znečištěno, odeberte zlatý nebo stříbrný přední kryt a vyčistěte dle pokynů v uživatelské příručce.

Pokud máte stále obavy, kontaktujte nás o další radu.

Ujistěte se, že je napájecí zdroj je zapojen do elektřiny. Ujistěte se, že senzor tónů pokožky je na ní plně přitlačen. Vaše pokožka může být pro ošetření příliš tmavá. Zkontrolujte podle grafu tónů pokožky na začátku uživatelské příručky. Pokud nedokážete zařízení uvést do provozu, prosím, kontaktujte nás.

Cyden Ltd © 2023