It looks like you're in United States

Vypněte zařízení a vypněte napájení na zástrčce. Počkejte 30 sekund. Poté se ujistěte, že všechny napájecí kabely jsou správně připojeny a přístroj opět zapněte. Pokud světla stále svítí, kontaktujte nás.

Vůně hoření při používání může naznačovat, že oblast ošetření nebyla řádně připravena k ošetření. Pokožka musí být čistá, suchá a zcela bez chloupků (oholena – chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, pokud chloupky nejsou zcela odstraněny může dojít k poškození přední části zařízení). Zůstanou-li viditelné chloupky nad povrchem kůže, mohou při ošetřování vaším SmoothSkin zařízením hořet. Pokud máte obavy, UKONČETE ošetřování a kontaktujte nás.

Opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a po každém použití se ujistěte, že skleněný filtr není poškozen. Hlava zařízení (růžová/zlatá část) se dá odstranit.  Další pomoc naleznete v uživatelské příručce.

Ne, k pokožce by nemělo být přikládáno žádné sklo. Skleněný filtr je zapuštěn do nitra zařízení.

To je naprosto normální, lampa je kvalitně sestrojena a prošla nejvyššími standardy kontroly kvality. Neovlivňuje to výstupní výkon.

Nejprve zkontrolujte, zda je zástrčka adaptéru zcela zasunuta do ruční jednotky. Ujistěte se, že je plně osazena. Funguje-li zařízení stále přerušovaně, kontaktujte nás.

To znamená, že vaše pokožka je k ošetření příliš tmavá, nebo senzory k ní nebyly řádně přiloženy.  Určitě jste přiložili hlavu zařízení a ošetřovací okýnko v plném kontaktu? – tedy malá okna po obou stranách ošetřovacího okýnka by se měli pevně přitlačit na kůži.

Pokud je vaše pokožka příliš tmavá, zařízení nebude fungovat – kontaktujte nás pro pomoc.

Nepanikařte! Je to způsobeno zbytkovými chloupky, strništěm nebo nečistotami na povrchu pokožky a neovlivňuje to výkon zařízení žádným způsobem, je to čistě kosmetické.

V budoucnu je třeba se ujistit, že oblast, kterou chcete ošetřovat, máte bezprostředně před ošetřením oholenou a čistou. Pokud je vaše zařízení takhle znečištěno odeberte zlatý přední kryt a vyčistěte dle pokynů v uživatelské příručce.

Pokud máte stále obavy, kontaktujte nás o další radu.

Cyden Ltd © 2023