It looks like you're in United States

SMOOTHSKIN nabízí 2letou záruku na vadné výrobky, počínaje dnem nákupu. Pro uplatnění reklamace musí být produkt zakoupen u autorizovaného prodejce. U reklamovaného zařízení bezplatně zkontrolujeme vady materiálu nebo zpracování, a pokud ho považujeme za vadné, nahradíme kompletní zařízení na základě našeho uvážení.

Cyden Ltd © 2023